گلد پینگ

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

رکنا: ده‌ها شتر از سیرکی درون شهر برگن آلمان فرار کردند.

درون پی فرار Escape شترها پلیس Police و آتش‌نشانی به حالت آماده باش درون آمده و این حیوانات را به باغ وحش باز گرداندند.

سخنگوی پلیس شهری بیان کرد که با فرار این حیوانات از سیرک هرج و مرج به وجود آمده و هر لحظه این احتمال وجود داشت تا شترهای سرگردان و عصبی به مردم آسیب بزنند ولی خوشبختانه با تلاش مأموران شترها به سیرک بازگردانده شدند…اخبار ۲۴ ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید